Aktuálně

Zahájení veletrhu místopředsedou vlády Pavlem Bělobrádkem

Letošní ročník Veletrhu Věda Výzkum Inovace bude zahájen místopředsedou vlády MVDr. Pavlem Bělobrádkem, Ph.D., MBA, který zároveň přednese klíčový příspěvek na konferenci "Rozvoj vědy, výzkumu a inovací 2017 - 2020". Více zde.


Veletrhu se účastní ministryně školství, mládeže a tělovýchovy.

Konference "Rozvoj vědy, výzkumu a inovací 2017 - 2020" zahajovacího dne (28. 2. 2017) se účastní ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D., která vystoupí s příspěvkem "Podpora výzkumu a vývoje z pohledu MŠMT".Účast potvrdil také ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek

Účast na zahajovacím dni veletrhu 28. 2. 2017 potvrdil také ministr průmyslu a obchodu Ing. Jan Mládek, CSc. V rámci své účasti vystoupí na konferenci "Rozvoj vědy, výzkumu a inovací 2017 - 2020" s příspěvkem o podpoře MPO v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Vstupenky na zahajovací den je možné objednat na: vstupenky@vvvi.cz.

Předseda České konference rektorů prof. Zima udělil záštitu

Tomuto ročníku udělil záštitu předseda České konference rektorů prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA. Záštitu naleznete zde. Této záštity si velmi vážíme, protože tím jsou vybízeny k účasti na veletrhu univerzity z celé České republiky. Prof. Zima náš veletrh také osobně navštíví. Nejste přihlášeni? Učiňte tak nyní! Vaši přihlášku jsme stále ještě schopni zadministrovat.Konferenci zahájí Vladimír Dlouhý

Zahajovacího dne Veletrhu Věda Výzkum Inovace (28. 2 . 2017) se účastní prezident Hospodářské komory České republiky Ing. Vladimír Dlouhý, CSc., který bude zahajovat konferenci "Rozvoj vědy, výzkumu a inovací 2017 - 2020".

O veletrhu

Veletrh Věda Výzkum Inovace (VVVI) vytváří novou interdisciplinární platformu propojující vědeckou a výzkumnou sféru s podnikatelským prostředím. Poskytuje příležitost školám, firmám, výzkumníkům a vědeckým týmům alespoň jednou ročně fyzicky představit výstupy své práce sobě navzájem i odborné a široké veřejnosti. Na veletrhu se budou prezentovat především inovační firmy, vědecko-technické parky a centra, vědecké týmy, samostatní výzkumníci, vysoké školy, instituce, další organizace a společnosti, bez jejichž činnosti by výzkum, vývoj, inovace a jejich zavedení do praxe nebylo možné. Aplikátoři výsledků VaV zde představí úspěšné zavádění inovací v praxi a budou mít možnost získat náměty a partnery pro své další projekty. Návštěvníci budou mít možnost se seznámit s jejich činností a s ukončenými, právě probíhajícími, nebo plánovanými projekty.

Veletrh Věda Výzkum Inovace bude pro vystavovatele a zájemce z odborné veřejnosti zahájen Slavnostním otevřením, za přítomnosti významných osobností z různých vědních oborů a státní správy.

Prezentujte s námi plánované a realizované výsledky vašeho výzkumu, vývoje a inovací. Přihláška je k dispozici ZDE

Prezentaci k veletrhu naleznete ZDE


Příležitost vystavovatele

Pozvánka na VVVI

Zde si můžete stáhnout pozvánku na II. ročník Veletrhu Věda Výzkum Inovace.

Pozvánka

Přihláška

Formuláře k Veletrhu Věda Výzkum Inovace 2017. Vyplněné pošlete na info@vvvi.cz.

Registrační formulář

Přihlášku na Veletrh Věda Výzkum Inovace 2017 můžete pak vyplnit později.

Přihláška VVVI 2017

Pokud se na základě Vašeho doporučení rozhodne doporučený k účasti na VVVI 2017, získá Vaše organizace za každého takového vystavovatele 2 m2 výstavní plochy a 1 ks VIP vstupenky na zahajovací den veletrhu ZDARMA.

Formulář pro doporučitele VVVI 2017

Pro koho je veletrh určen?

 • Pro akademické pracovníky a studenty středních a vysokých škol v České republice a zahraničí
 • Pro zástupce veřejných výzkumných organizací
 • Pro pracovníky inovačních center a technologických parků
 • Pro příjemce a řešitele dotačních programů v oblasti věda, výzkum, inovace
 • Pro majitele a zaměstnance firem zabývajících se vědou, výzkumem a inovacemi
 • Pro výzkumníky, inovátory a vědecké týmy
 • Pro odbornou a širokou veřejnost se zájmem o vědu, výzkum, inovace
 • Pro inspirující se studenty

Proč se prezentovat na veletrhu?

 • první veletrh zaměřený na vědu, výzkum a inovace
 • zastoupení několika různých vědních oborů
 • propojení vědeckého světa s podnikatelským prostředím
 • jedinečná příležitost pro prezentaci vědecko-výzkumných projektů a inovací
 • skvělá příležitost pro setkání s dalšími odborníky z různých vědních oborů na jednom místě
 • bohatý doprovodný program (konference, workshopy, networkingový meeting point, inspirativní snídaně)
 • informace o všech dotačních programech v oblasti věda, výzkum, inovace na jednom místě

Oborové členění

 1. Technické vědy
  • Strojírenství
  • Elektrotechnika a elektronika
  • Kybernetika a zpracování informací
  • Stavební materiály, architektura
  • Stavební mechanika a konstrukce, mechanika tekutin
  • Technická chemie
  • Materiály a metalurgie
  • Materiálové vědy a inženýrství
 2. Vědy o neživé přírodě
  • Matematika
  • Informatika
  • Jaderná a částicová fyzika, fyzika plazmatu a nízkých teplot
  • Fyzika kondenzovaných látek a materiálů
  • Biofyzika, makromolekulární fyzika a optika
  • Analytická chemie - chemická a strukturní analýza atomárních, molekulárních a (bio)molekulárních systémů
  • Chemické a biochemické přeměny
  • Chemická fyzika a fyzikální chemie
  • Astronomie a astrofyzika, fyzika atmosféry, meteorologie, klimatologie a hydrologie, fyzická geografie
  • Geofyzika, geochemie, geologie a mineralogie, hydrogeologie
 3. Lékařské a biologické vědy
  • Genetika, experimentální onkologie, lékařská biochemie, metabolismus a výživa
  • Morfologické obory, mikrobiologie, imunologie, epidemiologie a hygiena
  • Fyziologické obory, farmakologie, neurovědy a toxikologie
  • Klinický a preklinický výzkum, experimentální medicína
  • Molekulární, buněčná, strukturní a vývojová biologie a bioinformatika
 4. Společenské a humanitní vědy
  • Filosofie, teologie, religionistika
  • Ekonomické vědy, makroekonomie, mikroekonomie, ekonometrie, kvantitativní metody v ekonomii
  • Podnikové vědy, finance, administrativa, správa
  • Sociologie, demografie, sociální geografie a mediální studia
  • Archeologie a starší dějiny (do roku 1780)
  • Lingvistika a literární vědy
  • Psychologie, pedagogika
  • Právní vědy, politologie
  • Estetika, hudební vědy a vědy o umění
  • Moderní dějiny (od roku 1780) a etnologie
 5. Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
  • Fyziologie a genetika rostlin, rostlinolékařství
  • Fyziologie a genetika živočichů, veterinární lékařství
  • Potravinářství, ekotoxikologie a environmentální chemie
  • Péče o krajinu, lesnictví a půdní biologie, ekologie ekosystémů
  • Ekologie živočichů a rostlin
  • Botanika a zoologie
 6. Financování VaV
  • Bankovní sektor
  • Dotační poradenství
  • Poskytovatelé dotací
  • Business angels
  • Investoři
 7. Nefinanční podpora VaV
  • Média, databáze, propagace
  • Ochrana průmyslového a duševního vlastnictví
  • Personální zajištění
  • Sdružení VaV organizací a firem
  • Sdružení výrobních firem
  • Vzdělávání
  • Organizační a ekonomické poradenství
  • Právní služby
  • Marketingové služby
  • Certifikace a normy
  • Nemovitosti
  • Orgány státní správy
  • Nevládní organizace
  • Nadnárodní instituce
 8. Inovátoři a vlastníci know-how
 9. Podnikatelé a aplikátoři
  • Digitální ekonomika
  • Automotive
  • Přesné strojírenství
  • Obráběcí a tvářecí stroje
  • Engineering a zkušebnictví
  • Elektrotechnika
  • Železniční a kolejová vozidla
  • Letecký průmysl
  • Kosmický výzkum
  • Biotechnologie
  • Energetika
  • Tradiční průmysl
  • Kreativní průmysl
  • Hutnictví, ocelářství, slévárenství
  • Nanotechnologie