MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace

„Veletrh Věda Výzkum Inovace má velkou přidanou hodnotu a je vidět, že druhý ročník je co do počtu vystavovatelů více než dvojnásobný oproti prvnímu. Takovéto setkání vědecké sféry a průmyslu je to, co opravdu hodně potřebujeme. Budu velmi rád, když dalším ročníkům budou přibývat vystavovatelé a návštěvníci takovým tempem jako letošnímu ročníku,“ sdělil ve své zahajovací řeči místopředseda vlády Pavel Bělobrádek.


Ing. Vladimír Dlouhý, CSc., prezident Hospodářské komory ČR

„Potřebujeme, aby se české ekonomice dařilo dlouhodobě, aby se zvyšovala životní úroveň. To ovšem nebude možné bez propojení vědy, výzkumu a inovací s průmyslovou praxí. Z tohoto důvodu oceňuji a děkuji organizátorům veletrhu za podnětnou práci. Slyšel jsem, že letošní ročník je dvojnásobný oproti prvnímu. Tento veletrh je mimořádně účelná a důležitá akce,“ podotkl Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR.

JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje

„Jihomoravský kraj je v oblasti vědy, výzkumu a inovací na špici v rámci České republiky. Věřím, že i díky prostředí, které v kraji vytváříme, zde zůstanou pracovat úspěšní absolventi brněnských univerzit. Jsem rád, že o letošní druhý ročník veletrhu vzrostl zájem opravdu výrazně,“ pokračoval Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje.

prof. Jiří Drahoš, předseda Akademie věd České republiky

„Jsem velmi rád, že jsem mohl převzít záštitu nad druhým ročníkem veletrhu. Považuji totiž za důležité, aby i Akademie věd ČR přispěla k dobrému průběhu tohoto veletrhu,“ uzavřel Jiří Drahoš, předseda Akademie věd ČR.

Tisková zpráva VVVI 2017

Fotogalerie VVVI 2017

O veletrhu

Veletrh Věda Výzkum Inovace (VVVI) vytváří novou interdisciplinární platformu pro propojení vědecko-výzkumné a aplikační sféry. Poskytuje příležitost školám, firmám, výzkumníkům a vědeckým týmům alespoň jednou ročně fyzicky představit výstupy své práce sobě navzájem i odborné a široké veřejnosti. Na veletrhu se budou prezentovat především inovační firmy, vědecko-technické parky a centra, vědecké týmy, samostatní výzkumníci, vysoké školy, instituce, další organizace a společnosti, bez jejichž činnosti by výzkum, vývoj, inovace a jejich zavedení do praxe nebylo možné. Aplikátoři výsledků VaV zde představí úspěšné zavádění inovací v praxi a budou mít možnost získat náměty a partnery pro své další projekty. Návštěvníci budou mít možnost se seznámit s jejich činností a s ukončenými, právě probíhajícími, nebo plánovanými projekty.

Veletrh Věda Výzkum Inovace bude pro vystavovatele a zájemce z odborné veřejnosti zahájen Slavnostním otevřením, za přítomnosti významných osobností z různých vědních oborů a státní správy.

Prezentujte s námi plánované a realizované výsledky vašeho výzkumu, vývoje a inovací.

Přihláška na ročník 2018 je k dispozici ZDE

Prezentaci VVVI 2017 naleznete ZDE


PŘÍLEŽITOST PRO VYSTAVOVATELE VVVI 2018

Příležitost vystavovatele

Přihláška

Přihláška na Veletrh Věda Výzkum Inovace 2018 je k dispozici zde.

Přihláška VVVI 2018

Pro koho je veletrh určen?

 • Pro akademické pracovníky a studenty středních a vysokých škol v České republice a zahraničí
 • Pro zástupce veřejných výzkumných organizací
 • Pro pracovníky inovačních center a technologických parků
 • Pro příjemce a řešitele dotačních programů v oblasti věda, výzkum, inovace
 • Pro majitele a zaměstnance firem zabývajících se vědou, výzkumem a inovacemi
 • Pro výzkumníky, inovátory a vědecké týmy
 • Pro odbornou a širokou veřejnost se zájmem o vědu, výzkum, inovace
 • Pro inspirující se studenty

Proč se prezentovat na veletrhu?

 • první veletrh zaměřený na vědu, výzkum a inovace
 • zastoupení několika různých vědních oborů
 • propojení vědeckého světa s podnikatelským prostředím
 • jedinečná příležitost pro prezentaci vědecko-výzkumných projektů a inovací
 • skvělá příležitost pro setkání s dalšími odborníky z různých vědních oborů na jednom místě
 • bohatý doprovodný program (konference, workshopy, networkingový meeting point, inspirativní snídaně)
 • informace o všech dotačních programech v oblasti věda, výzkum, inovace na jednom místě

Oborové členění

 1. Technické vědy
  • Strojírenství
  • Elektrotechnika a elektronika
  • Kybernetika a zpracování informací
  • Stavební materiály, architektura
  • Stavební mechanika a konstrukce, mechanika tekutin
  • Technická chemie
  • Materiály a metalurgie
  • Materiálové vědy a inženýrství
 2. Vědy o neživé přírodě
  • Matematika
  • Informatika
  • Jaderná a částicová fyzika, fyzika plazmatu a nízkých teplot
  • Fyzika kondenzovaných látek a materiálů
  • Biofyzika, makromolekulární fyzika a optika
  • Analytická chemie - chemická a strukturní analýza atomárních, molekulárních a (bio)molekulárních systémů
  • Chemické a biochemické přeměny
  • Chemická fyzika a fyzikální chemie
  • Astronomie a astrofyzika, fyzika atmosféry, meteorologie, klimatologie a hydrologie, fyzická geografie
  • Geofyzika, geochemie, geologie a mineralogie, hydrogeologie
 3. Lékařské a biologické vědy
  • Genetika, experimentální onkologie, lékařská biochemie, metabolismus a výživa
  • Morfologické obory, mikrobiologie, imunologie, epidemiologie a hygiena
  • Fyziologické obory, farmakologie, neurovědy a toxikologie
  • Klinický a preklinický výzkum, experimentální medicína
  • Molekulární, buněčná, strukturní a vývojová biologie a bioinformatika
 4. Společenské a humanitní vědy
  • Filosofie, teologie, religionistika
  • Ekonomické vědy, makroekonomie, mikroekonomie, ekonometrie, kvantitativní metody v ekonomii
  • Podnikové vědy, finance, administrativa, správa
  • Sociologie, demografie, sociální geografie a mediální studia
  • Archeologie a starší dějiny (do roku 1780)
  • Lingvistika a literární vědy
  • Psychologie, pedagogika
  • Právní vědy, politologie
  • Estetika, hudební vědy a vědy o umění
  • Moderní dějiny (od roku 1780) a etnologie
 5. Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
  • Fyziologie a genetika rostlin, rostlinolékařství
  • Fyziologie a genetika živočichů, veterinární lékařství
  • Potravinářství, ekotoxikologie a environmentální chemie
  • Péče o krajinu, lesnictví a půdní biologie, ekologie ekosystémů
  • Ekologie živočichů a rostlin
  • Botanika a zoologie
 6. Financování VaV
  • Bankovní sektor
  • Dotační poradenství
  • Poskytovatelé dotací
  • Business angels
  • Investoři
 7. Nefinanční podpora VaV
  • Média, databáze, propagace
  • Ochrana průmyslového a duševního vlastnictví
  • Personální zajištění
  • Sdružení VaV organizací a firem
  • Sdružení výrobních firem
  • Vzdělávání
  • Organizační a ekonomické poradenství
  • Právní služby
  • Marketingové služby
  • Certifikace a normy
  • Nemovitosti
  • Orgány státní správy
  • Nevládní organizace
  • Nadnárodní instituce
 8. Inovátoři a vlastníci know-how
 9. Podnikatelé a aplikátoři
  • Digitální ekonomika
  • Automotive
  • Přesné strojírenství
  • Obráběcí a tvářecí stroje
  • Engineering a zkušebnictví
  • Elektrotechnika
  • Železniční a kolejová vozidla
  • Letecký průmysl
  • Kosmický výzkum
  • Biotechnologie
  • Energetika
  • Tradiční průmysl
  • Kreativní průmysl
  • Hutnictví, ocelářství, slévárenství
  • Nanotechnologie