O veletrhu

Veletrh Věda Výzkum Inovace (VVVI) vytváří novou interdisciplinární platformu propojující vědeckou a výzkumnou sféru s podnikatelským prostředím. Poskytuje příležitost školám, firmám, výzkumníkům a vědeckým týmům alespoň jednou ročně fyzicky představit výstupy své práce sobě navzájem i odborné a široké veřejnosti. Na veletrhu se budou prezentovat především inovační firmy, vědecko-technické parky a centra, vědecké týmy, samostatní výzkumníci, vysoké školy, instituce, další organizace a společnosti, bez jejichž činnosti by výzkum, vývoj, inovace a jejich zavedení do praxe nebylo možné. Aplikátoři výsledků VaV zde představí úspěšné zavádění inovací v praxi a budou mít možnost získat náměty a partnery pro své další projekty. Návštěvníci budou mít možnost se seznámit s jejich činností a s ukončenými, právě probíhajícími, nebo plánovanými projekty.

Veletrh Věda Výzkum Inovace bude pro vystavovatele a zájemce z odborné veřejnosti zahájen Slavnostním otevřením, za přítomnosti významných osobností z různých vědních oborů a státní správy.

Prezentujte s námi plánované a realizované výsledky vašeho výzkumu, vývoje a inovací. Přihláška je k dispozici ZDE

Prezentaci k veletrhu naleznete ZDE

Příležitost vystavovatele

Pozvánka na VVVI

Zde si můžete stáhnout pozvánku na II. ročník Veletrhu Věda Výzkum Inovace.

Pozvánka

Přihláška

Formuláře k Veletrhu Věda Výzkum Inovace 2017. Vyplněné pošlete na info@vvvi.cz.

Registrační formulář

Přihlášku na Veletrh Věda Výzkum Inovace 2017 můžete pak vyplnit později.

Přihláška VVVI 2017

Pokud se na základě Vašeho doporučení rozhodne doporučený k účasti na VVVI 2017, získá Vaše organizace za každého takového vystavovatele 2 m2 výstavní plochy a 1 ks VIP vstupenky na zahajovací den veletrhu ZDARMA.

Formulář pro doporučitele VVVI 2017

Pro koho je veletrh určen?

 • Pro akademické pracovníky a studenty středních a vysokých škol v České republice a zahraničí
 • Pro zástupce veřejných výzkumných organizací
 • Pro pracovníky inovačních center a technologických parků
 • Pro příjemce a řešitele dotačních programů v oblasti věda, výzkum, inovace
 • Pro majitele a zaměstnance firem zabývajících se vědou, výzkumem a inovacemi
 • Pro výzkumníky, inovátory a vědecké týmy
 • Pro odbornou a širokou veřejnost se zájmem o vědu, výzkum, inovace
 • Pro inspirující se studenty

Proč se prezentovat na veletrhu?

 • první veletrh zaměřený na vědu, výzkum a inovace
 • zastoupení několika různých vědních oborů
 • propojení vědeckého světa s podnikatelským prostředím
 • jedinečná příležitost pro prezentaci vědecko-výzkumných projektů a inovací
 • skvělá příležitost pro setkání s dalšími odborníky z různých vědních oborů na jednom místě
 • bohatý doprovodný program (konference, workshopy, networkingový meeting point, inspirativní snídaně)
 • informace o všech dotačních programech v oblasti věda, výzkum, inovace na jednom místě

Oborové členění

 1. Technické vědy
  • Strojírenství
  • Elektrotechnika a elektronika
  • Kybernetika a zpracování informací
  • Stavební materiály, architektura
  • Stavební mechanika a konstrukce, mechanika tekutin
  • Technická chemie
  • Materiály a metalurgie
  • Materiálové vědy a inženýrství
 2. Vědy o neživé přírodě
  • Matematika
  • Informatika
  • Jaderná a částicová fyzika, fyzika plazmatu a nízkých teplot
  • Fyzika kondenzovaných látek a materiálů
  • Biofyzika, makromolekulární fyzika a optika
  • Analytická chemie - chemická a strukturní analýza atomárních, molekulárních a (bio)molekulárních systémů
  • Chemické a biochemické přeměny
  • Chemická fyzika a fyzikální chemie
  • Astronomie a astrofyzika, fyzika atmosféry, meteorologie, klimatologie a hydrologie, fyzická geografie
  • Geofyzika, geochemie, geologie a mineralogie, hydrogeologie
 3. Lékařské a biologické vědy
  • Genetika, experimentální onkologie, lékařská biochemie, metabolismus a výživa
  • Morfologické obory, mikrobiologie, imunologie, epidemiologie a hygiena
  • Fyziologické obory, farmakologie, neurovědy a toxikologie
  • Klinický a preklinický výzkum, experimentální medicína
  • Molekulární, buněčná, strukturní a vývojová biologie a bioinformatika
 4. Společenské a humanitní vědy
  • Filosofie, teologie, religionistika
  • Ekonomické vědy, makroekonomie, mikroekonomie, ekonometrie, kvantitativní metody v ekonomii
  • Podnikové vědy, finance, administrativa, správa
  • Sociologie, demografie, sociální geografie a mediální studia
  • Archeologie a starší dějiny (do roku 1780)
  • Lingvistika a literární vědy
  • Psychologie, pedagogika
  • Právní vědy, politologie
  • Estetika, hudební vědy a vědy o umění
  • Moderní dějiny (od roku 1780) a etnologie
 5. Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
  • Fyziologie a genetika rostlin, rostlinolékařství
  • Fyziologie a genetika živočichů, veterinární lékařství
  • Potravinářství, ekotoxikologie a environmentální chemie
  • Péče o krajinu, lesnictví a půdní biologie, ekologie ekosystémů
  • Ekologie živočichů a rostlin
  • Botanika a zoologie
 6. Financování VaV
  • Bankovní sektor
  • Dotační poradenství
  • Poskytovatelé dotací
  • Business angels
  • Investoři
 7. Nefinanční podpora VaV
  • Média, databáze, propagace
  • Ochrana průmyslového a duševního vlastnictví
  • Personální zajištění
  • Sdružení VaV organizací a firem
  • Sdružení výrobních firem
  • Vzdělávání
  • Organizační a ekonomické poradenství
  • Právní služby
  • Marketingové služby
  • Certifikace a normy
  • Nemovitosti
  • Orgány státní správy
  • Nevládní organizace
  • Nadnárodní instituce
 8. Inovátoři a vlastníci know-how
 9. Podnikatelé a aplikátoři
  • Digitální ekonomika
  • Automotive
  • Přesné strojírenství
  • Obráběcí a tvářecí stroje
  • Engineering a zkušebnictví
  • Elektrotechnika
  • Železniční a kolejová vozidla
  • Letecký průmysl
  • Kosmický výzkum
  • Biotechnologie
  • Energetika
  • Tradiční průmysl
  • Kreativní průmysl
  • Hutnictví, ocelářství, slévárenství
  • Nanotechnologie