PRO VYSTAVOVATELE

Přijměte naše pozvání a přijďte se prezentovat se svými vědecko-výzkumnými projekty a inovacemi na Veletrh Věda Výzkum Inovace, který se koná na brněnském výstavišti. V průběhu konání veletrhu budete mít příležitost představit své vědecko-výzkumné výstupy a inovační činnosti jak odborné, tak i široké veřejnosti. Na veletrhu jsou vítány také rozběhlé a začínající projekty. Veletrh je ideální příležitostí k navázání nových kontaktů pro Váš vědecký rozvoj a spolupráci s partnery.

Příležitost vystavovatele